Pesterzsébeti suli

 HONLAP

BEMUTATKOZÓ

PROGRAMOK

AKTUÁLIS HÍREK

VERSENYZŐINK

EBRENDELET

ALAPSZABÁLY

HÁZIREND

FÓRUM

KÉPZÉSI KÖLTSÉG

ELÉRHETŐSÉG

 

 
Látogatottság
Indulás: 2008-05-17
 
 

Az ebtartási rendelet fontosabb paragrafusai

2007. augusztus 29.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
29/2001. (VII. 20.) Ök. sz. rendelete
az állattartás rendjéről
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
Hatályos: 2006. november 17.

11. §

Eb
(1) Eb engedély nélkül tartható az egy helyrajzi számon lévő egylakásos (önálló családi házas) ingatlanon.
(2) Többlakásos ingatlanon, épületben, társasházakban és ezek udvarain lakásonként kettő eb és annak szaporulata, legfeljebb három hónapos koráig tartható engedély nélkül.
(3)10 A (2) bekezdésben meghatározottnál nagyobb számú eb csak engedéllyel tartható. Az engedély a közvetlen szomszéd legalább 51 %-os többségének írásbeli hozzájárulásával adható meg.
(4) A közvetlen szomszédok legalább 51 %-os többségének bele nem egyezése esetén meg kell tagadni az engedély kiadását.
(5) Nem tartható kutya erkélyen, loggián, többlakásos épületek közös helységeiben.
(6) Többlakásos házak udvarain ebet csak úgy szabad tartani, hogy az a lakókat ingatlanuk rendeltetésszerű használatában ne akadályozza.
(7)11 Ebtenyészet az Állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV tv-ben előírtak figyelembevételével üzemeltethető.

12. §

Közterületen, közös használatú udvaron, valamint épületek közös használatú helyiségeiben és területein, vagy bárki más által jogszerűen igénybe vehető egyéb területen az ebet kettő méternél nem hosszabb (nem kihúzható) pórázon, szájkosárral ellátva kell vezetni. Ahol a helyhiány miatt a kikerülés és biztonságos távolságtartás nem lehetséges, köteles az ebtartó az ebet nyakörvénél fogva vezetni.

13. §13

Az állattartó köteles állatát úgy tartani, hogy az a nyugalmat szükségtelenül ne zavarja anyagi kárt, szennyezést ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. Állatok elhelyezése

14. §

(1) Az állatok tartására szolgáló létesítmények tisztaságát az állattartó – a jogszabályban megállapított közegészségügyi rendezések szerint – köteles folyamatosan biztosítani.
(2) Nagy és kis haszonállat istállója, kifutója esetén a legközelebbi
a) lakóépülettől legalább 16 m,
b) L4-es építési keretövezetben közterülettől legalább 16 m,
c) ásott kúttól legalább 15 m,
d) fúrt kúttól legalább 5 m,
e) vízvezetéki kerti csaptól legalább 3 m távolságot kell tartani.
(3) Kisállatfajok, díszállatok és galamb elhelyezésére szolgáló ketrec, ól, kifutó, esetén a legközelebbi
a) közintézménytől, étteremtől legalább 50 m
b) lakó és/vagy üdülő épülettől legalább 8 m
c) ásott kúttól legalább 10 m
d) fúrt kúttól legalább 5 m
e) vízvezetéki kerti csaptól legalább 1 m
f) 14telekhatártól legalább 5 m távolságot kell tartani.
(4) Zárt trágyatároló, zárt trágyalétároló esetén a (2) bekezdésben meghatározott távolságot kell tartani.
(5) A (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott, a lakóépületektől való védőtávolság mértéke az ÁNTSZ hozzájárulásával 10 %-al csökkenthető.

15. §

(1)15 Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, és annak megakadályozásáról úgy, hogy köz- vagy magánterületre ne juthasson ki.
(2) Az állattartással kapcsolatban keletkezett állati ürülék még átmenetileg sem tárolható közterületen. Az állati ürüléket az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
(3) Közterületen állatot etetni tilos.

Szabálysértési eljárás
16. §
(1)16 Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az aki,
a) a 2. §-ban, az 5. §-ban, a 6. § (1), (2) és (3) bekezdéseiben, a 7. § (2) és (3) bekezdésében, a 8. § (2) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdésében, a 10. § (3) bekezdésében és a 11. § (3), (5), (6) és (7) bekezdéseiben,
b) a 12. §-ban, 13. §-ban, 14. § (2), (3) és (4) bekezdésében és a 15. §-ban foglaltakat megszegi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt a rendőrség, a polgármesteri hivatal erre felhatalmazott ügyintézője, valamint a közterület felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Eljárási szabályok
17. §

(1)17 Az állattartás iránti engedélykérelmet a Polgármesteri Hivatal Hatósági-Igazgatási Osztályán kell előterjeszteni.
(2) Az állattartási, illetve ebtenyésztési engedély megadásának, viszszavonásának jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az állattartó nevét és címét, az állattartás helyét, a tartandó állat faját és számát, valamint a tartás módját.
(4) Az állattartás nem engedélyezhető ha
a) az állattartó az engedélyt olyan területre kéri, ahol a rendelet szabályai szerint nem tartható állat,
b) az állatok elhelyezése az építésügyi, közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, valamint a természetvédelmi jogszabályoknak nem felel meg.
(5) Az engedély kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonható, ha az engedélyes e rendeletben foglalt előírásokat és az engedélyben előírt kötelezettségeit megsérti, illetve a jogsértő állapotot felhívás ellenére 8 napon belül nem szünteti meg.

18. §20

Értelmező rendelkezések
19. §

E rendelet alkalmazásában:
a) eb biztonságos tartása: az eb tartása helyén az eb elzárása az ingatlanon belül, lakásban, vagy zárt ketrecben, illetőleg kennelben, amely megakadályozza elsősorban a gyermekek, de bármely más illetéktelen személy bejutását, és alkalmas arra, hogy meggátolja az eb kijutását, illetve felügyelet nélküli közterületre kerülését. A ketrecnek, kennelnek tetővel kell rendelkezni, és védelmet kell nyújtania az eb számára az időjárás ellen,
b) tenyésztés: legalább két tenyész nősténnyel folytatott kereskedelmi, haszonszerzési célú, céltudatos szaporítás,
c) jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és
nemére, korára jellemző, fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet),
d) L7-es keretövezet: telepszerű lakóövezetek,
e) L2/A keretövezet: kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóépület,
f) L4-es keretövezet: intenzív kertvárosias lakóterület,
g) MG-MT keretövezet: mezőgazdasági rendeltetésű terület,
h) MG-MF keretövezet: mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt terület,
i) MG-RF keretövezet: mezőgazdasági rendeltetésű, távlatban fejlesztésre kijelölt kiskertes rekreációs terület,
j) VK keretövezet: városközponti területek,
k) I keretövezet: intézményterületek,
l) Ü keretövezet: üdülőterületek,
m) őrző-védő kutya: az-az eb, amelyet magán, vagy társas vállalkozásban folytatott őrzővédő szolgálat során alkalmaznak, és amelynek ilyen funkcióját az alkalmazó intézmény vezetője igazolja,
n)21 vakvezető kutya: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek és a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolvánnyal lát el, továbbá az az eb, amelyet valamely EU tagállam illetékes szerve vakvezető kutyának minősít.
o) haszonállat: haszonszerzés céljából tartott állat,
p) kedvtelésből tartott állat: nem haszonszerzés céljából, hobby jelleggel tartott állat,
q) állattartó: az a személy, aki az állattal rendelkezni jogosult,
r) lovaglás: az a tevékenység, hogy valaki lovagol (lóháton ülve viteti magát a lóval),
s) közvetlen szomszéd: több lakásos lakóházban az állattartással közvetlenül közös fallal, vagy közösen használt előtérrel, kerttel, közös helyiséggel rendelkező, valamint az alatta és felette lévő lakásokban lakók, tömbházban a szemközti szomszéd is, kertes családi házban a közvetlen telekhatáros szomszéd

 

 FŐALBUM

ISKOLAI FOTÓK

RENDEZVÉNY FOTÓK

BEMUTATÓK

VIZSGÁK,VERSENYEK

EGYÉNI ALBUMOK

JANI KUTYÁI

ISKOLAI FILMEK

VIZSGASZABÁLYZATOK

LINKEK

 HIRDETÉSEK

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Tartalom

Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!